Ks. Grzegorz Śniadoch IBP: Msza św. trydencka. Mity i prawda

Ks. Grzegorz Śniadoch IBP: Msza św. trydencka. Mity i prawda
Ks. Grzegorz Śniadoch IBP: Msza św. trydencka. Mity i prawda

Autor tej książki, kapłan tradycyjnego zgromadzenia (Instytut Dobrego Pasterza), które w statutach ma jako ryt własny i jedyny wskazany właśnie starszy ryt Kościoła, nie przemawia z pozycji teologa czy liturgisty, ale raczej świadka. Tego, który nie raz spotykał się z niezrozumieniem, czasem szyderstwem, czasem złością lub złośliwością, tylko z tego powodu, że umiłował świętość i piękno odwiecznej liturgii Kościoła.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 39,90 zł 49,90 zł
szt.
  • promocja

David W. Fagerberg: Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna?

David W. Fagerberg: Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna?
David W. Fagerberg: Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna?

„Przedmiotem teologii jest Bóg, ludzkość i stworzenie, a wirem, w którym te trzy rzeczywistości egzystencjalnie się splatają, jest właśnie liturgia”

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 44,90 zł
szt.

Dietrich von Hildebrand: Liturgia a osobowość

Dietrich von Hildebrand: Liturgia a osobowość
Dietrich von Hildebrand: Liturgia a osobowość

 

Dzieło to wydaje się szczególnie ważne w czasach, gdy życie sakramentalne sprowadza się do chwilowych przeżyć lub rytuałów życia religijnego oderwanych od codzienności. Daje okazję do refleksji nad tym, jak rozumieć ducha wspólnoty, czci, dyskrecji czy tego, co klasyczne, i poprzez rozwój życia sakramentalnego lepiej przeżywać codzienność.

 

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 24,90 zł
szt.

Joseph Ratzinger: Sakrament i misterium

Joseph Ratzinger: Sakrament i misterium
Joseph Ratzinger: Sakrament i misterium

Niepublikowane dotąd po polsku teksty o liturgii kardynała Josepha Ratzingera, starannie opracowane i wydane w 2011 (I wydanie). Dzięki tej książce Czytelnik może zapoznać się z najcenniejszymi refleksjami Papieża na temat przeżywania i rozumienia liturgii, sakramentów i życia chrześcijańskiego.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 29,90 zł
szt.

Kajetan Rajski: Msza po dawnemu się odprawia. Rozmowy z kapłanami

Kajetan Rajski: Msza po dawnemu się odprawia. Rozmowy z kapłanami
Kajetan Rajski: Msza po dawnemu się odprawia. Rozmowy z kapłanami

Książka w całości stanowi piękna opowieść o wierności dziedzictwu, o stale żywej, na nowo odkrywanej Tradycji, a także o ewangelicznej stałości i Pięknie liturgii, które ma moc ewangelizowania w świecie wciąż powstających i ginących zjawisk, barw, świateł.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 29,90 zł
szt.

Ks. Grzegorz Klaja: Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

Ks. Grzegorz Klaja: Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego
Ks. Grzegorz Klaja: Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

Książka dla wiernych i kapłanów, którym przybliża własne dziedzictwo liturgiczne Kościoła rzymskokatolickiego, a poprzez to pozwala lepiej zrozumieć liturgię, nie tylko tę starszą, ale również tę odnowioną. Do publikacji dołączony jest audiobook na płycie CD z pełnym tekstem książki. 

Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego skierowana jest do osób, które systematycznie czy okazyjnie pragną uczestniczyć we Mszy św. trydenckiej. Książka pomaga w bardziej świadomym udziale w liturgii. Jest przewodnikiem prowadzącym w głąb misterium.

Jednak publikacja nie jest skierowana tylko do osób zainteresowanych uczestnictwem w tradycyjnej liturgii. Jest przydatna szerokiemu gronu wiernych i kapłanów. Pozwala poznać i przybliża własne dziedzictwo liturgiczne Kościoła rzymskokatolickiego, a poprzez to lepiej zrozumieć odnowioną liturgię. Czytelnicy – jak pisze autor – „zrozumieją wiarę naszych dziadków i pradziadków”.

W publikacji poruszane są ważne zagadnienia m.in.: sens ustawienia celebransa „tyłem do ludzi”, znaczenie języka łacińskiego podczas liturgii, rozumienie symboliki obrzędów czy kościoła obecnie zanikłe w zbiorowej czy indywidualnej świadomości.

Książka stanowi również ważny głos refleksji nad relacją, jaka zachodzi czy winna zachodzić pomiędzy starszą formą liturgii rzymskiej a odnowioną. Szuka odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę tradycyjnej liturgii w czasach po Soborze Watykańskim II.

Wywód jest rzeczowy, ukazujący zagadnienia z różnych perspektyw. Autor podejmuje problematykę, posługując się językiem żywym, obrazowym i przekonywającym. Tę książkę dobrze się czyta.

Sądzę, że lektura tej książki księdza Klaji posłuży uczestnikom nie tylko Mszy świętej starożytnego rytu rzymskiego, ale i liturgii sprawowanej w formie soborowej odnowy – ks. prof. Stefan Koperek CR

Chcę w miarę przystępny sposób przybliżyć niekiedy trudne, a dla współczesnego człowieka czasem zupełnie utracone znaczenia idei, obrzędów, gestów i znaków liturgicznych – Autor

Ks. dr Grzegorz Klaja – kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, doktor teologii z zakresu liturgiki w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (Sakralność świątyni chrześcijańskiej, Kraków 2008 r.); tradycyjny ryt rzymski poznał od strony praktycznej w parafii św. Bedy Czcigodnego w Londynie (09.2010–07.2011 r.). Absolwent Podyplomowego studium muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2012 r., w latach 2011-2017 dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Bielsku-Białej, diecezjalny konserwator zabytków architektury i sztuki kościelnej 2014-2015; od 2011 moderator i opiekun grup wiernych związanych z łacińską tradycją Kościoła w diecezji bielsko-żywieckiej, obecnie pełni funkcję proboszcza parafii św. Barbary w Bielsku- Białej, autor publikacji i artykułów.

Książka posiada Imprimatur.

 

Spis treści:


Nieco o tej książce i jej Autorze 


Wstęp 


1. Praefatio – zagadnienia wprowadzające
2. „Stara” Msza do „nowej” Mszy – zależność i relacja
3. Czy ksiądz się obraził? O Mszy św. „tyłem do ludzi”
4. Jak czytać ołtarz i jego otoczenie. Symbolika kościoła i poszczególnych jego elementów
5. Czy szata zdobi? O kapłańskich szatach do Mszy św.
6. Złożyć Bogu ofiarę. O znaczeniu Offertorium
7. Cisza a wołanie Kanonu rzymskiego
8. Jak uczestniczyć we Mszy św. trydenckiej?
9. Czy Msza św. tzw. trydencka „pasuje” do mentalności współczesnego człowieka?


Wykaz skrótów


Bibliografia


Spis ilustracji


Ilustracje

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 39,90 zł
szt.

Lawrence Paul Hemming: Kult jako Objawienie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katolickiej liturgii

Lawrence Paul Hemming: Kult jako Objawienie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katolickiej liturgii
Lawrence Paul Hemming: Kult jako Objawienie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katolickiej liturgii

Liturgia stanowi według niego jedną z głównych dróg, jakimi Bóg objawia się człowiekowi, a z refleksji nad owym Bożym dziełem powinna wypływać wszelka teologia. Autor przestrzega także przed interpretowaniem liturgii przez pryzmat zakorzenionego w kartezjanizmie racjonalizmu, który legł u podłoża znacznej części reform przeprowadzonych w XX wieku.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 37,90 zł
szt.

Łukasz Kubiak: Msza święta w pytaniach i odpowiedziach

Łukasz Kubiak: Msza święta w pytaniach i odpowiedziach
Łukasz Kubiak: Msza święta w pytaniach i odpowiedziach

Drugie wydanie skarbnicy wiedzy, znakomicie przyjętej, ilustrowanej książki, której oprawa uwzględnia także wrażliwość zwolenników Mszy w rycie trydenckim.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 34,90 zł
szt.

Paul F. Bradshaw: W poszukiwaniu początków kultu chrześcijańskiego

Paul F. Bradshaw: W poszukiwaniu początków kultu chrześcijańskiego
Paul F. Bradshaw: W poszukiwaniu początków kultu chrześcijańskiego

W poszukiwaniu początków kultu chrześcijańskiego, to jedna z najważniejszych pozycji w dorobku Bradshawa. W przystępny sposób podsumowuje aktualne badania nad starożytną liturgią, wokół której narosło wiele nieporozumień i stereotypów. Jest znakomitym kompendium nie tylko dla badaczy, ale również dla wszystkich osób zainteresowanych historią sakramentalnego życia Kościoła.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 44,90 zł
szt.

Stań się Tym, co przyjąłeś. Mistagogia Eucharystii i Liturgii Godzin. Rekolekcje Mysterium Fascinans

Stań się Tym, co przyjąłeś. Mistagogia Eucharystii i Liturgii Godzin. Rekolekcje Mysterium Fascinans
Stań się Tym, co przyjąłeś. Mistagogia Eucharystii i Liturgii Godzin. Rekolekcje Mysterium Fascinans

Prezentujemy zapis audio z dwunastej edycji rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans. W 2019 roku rekolekcje odbyły się pod hasłem „Stań się tym, co przyjąłeś. Mistagogia Eucharystii i Liturgii godzin”. 

Spotkania rekolekcyjne rokrocznie gromadzą około 200 osób, które chcą pogłębić rozumienie i przeżywanie liturgii. Podczas każdej z dotychczasowych edycji na rekolekcjach gościli wybitni teologowie i liturgiści. Rekolekcje odbywają się od 2008 roku we wrześniu z inicjatywy Krzysztofa Porosły, który rozpoczynał ich organizację jako kleryk krakowskiego seminarium. Ważnym założeniem rekolekcji jest próba przełożenia skomplikowanej teologii na język zrozumiały i obrazowy. Prelegenci wybierani są ze świadomością, że potrzebujemy przede wszystkim pedagogów, którzy w sposób przystępny wyłożą prawdy wiary katolickiej. 

Uczestnicy dwunastej edycji wysłuchali nauk rekolekcyjnych o. Tomasza Grabowskiego OP, wieloletniego szefa Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, prezesa Wydawnictwa „W drodze”, mieszczącego się w Poznaniu. Wśród tegorocznych prelegentów znajdą się ks. Sławomir Jeziorski, ks. Robert Tyrała, ks. Macieja Zachara MIC, o. Dominik Jurczak OP, wykładowca na rzymskim Angelicum i Anselmianum, ks. Krzysztof Porosło, doktorant dogmatyki w Pampelunie oraz zeszłoroczny rekolekcjonista, ks. Piotr Roszak.

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 29,90 zł
szt.

Yves Chiron: Annibale Bugnini i rewolucja liturgiczna

Yves Chiron: Annibale Bugnini i rewolucja liturgiczna
Yves Chiron: Annibale Bugnini i rewolucja liturgiczna

Uczestnicy obradującego w pierwszej połowie lat 60. XX wieku II Soboru Watykańskiego zadecydowali o zerwaniu z wielowiekową tradycją Kościoła w imię aggiornamento, czyli dostosowania się do czasów współczesnych, zaś osławiony „duch soboru” dał asumpt do wprowadzania dalszych „reform” w kolejnych latach. Ich smutny rezultat na Zachodzie – w postaci masowego zobojętnienia religijnego katolików, wyrażającego się pustkami w świątyniach, brakiem powołań kapłańskich i zakonnych, odrzucaniem szczególnie „niewygodnych” prawd wiary i nakazów moralnych – ujawnił się bardzo szybko; w Polsce trzeba było nań poczekać, ale i u nas od kilkunastu lat jest on już dobrze widoczny. Rewolucyjne zmiany (sprzyjający im kard. Suenens określił nawet sobór „rokiem 1789 w Kościele”) dotknęły wszystkich dziedzin życia kościelnego, jednak najwyraźniej można było je dostrzec w liturgii.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 44,90 zł 49,00 zł
szt.
  • promocja
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl